Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, trong quá trình dao động của vật lò xo có chiều dài biến thiên từ 12 (cm) đến 20 (cm). Biên độ dao động của vật là:

A.

8 (cm).

B.

4 (cm).

C.

16 (cm).

D.

10 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+ Biên độ dao động của vật img1 (cm). 

Vậy đán án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.