Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc ω=20rad/s tại vị trí có gia tốc trọng trường g=10m/, khi qua vị trí x=2cm, vật có vận tốc v=40 cm/s. Lực đàn hồi cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động có độ lớn:  

A.

0,1(N).

B.

0,4(N).

C.

0,2(N).

D.

0(N).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Áp dụng công thức độc lập với thời gian ta có: img1 .

Mặt khác: img2  img3 => Lực đàn hồi cực tiểu bằng 0 ( vị trí ban đầu ).

Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...