Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm một lò xo có độ cứng k = 10 N/m gắn với vật nhỏ có khối lượng m =100 g và mang tích điện q = 5.10-5 C. Khi vật nhỏ đang ở vi trí cân bằng người ta thiết lập một điện trường đều theo phương nằm ngang dọc theo trục lò xo và có cường độ E = 104 V/m trong khoảng thời gian img1rồi ngắt điện trường. Bỏ qua ma sát. Vận tốc cực đại của vật sau khi ngắt điện trường là ?          

A.

img1.

B.

 img1.

C.

50 cm/s.

D.

100 cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1    Gọi O là vị trí cân bằng khi chưa có điện trường E. O’ là vị trí cân bằng khi có điện trường E  img2 Lúc có điện trường E thì O là biên của quỹ đạo dao động và O’ là vị trí cân bằng mới  img3  Ta có img4  thì ngắt điện trường. lúc đó vật có O là vị trí cân bằng có li độ x với  |x| = OO’ và có vận tốc img5  Gọi A là biên độ của con lắc sau khi ngắt điện trường img6 .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.