Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật M có khối lượng 400g và lò xo có hệ số cứng 40N/m đang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ 5cm. Khi M qua vị trí cân bằng người ta thả nhẹ vật m có khối lượng 100g lên M (m dính chặt ngay vào M). Sau đó hệ m và M dao động với biên độ:  

A.

2√5cm.

B.

4,25cm

C.

3√2cm.

D.

2√2cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

khi vật M qua vị trí cân bằng người ta thả nhẹ vật m có khối lượng 100g lên M => Vận tốc cực đại không thay đổi => img1

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.