Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng gồm một lò xo có độ cứng k = 40 N/m và vật nặng 120 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật thẳng đứng xuống dưới tới khi lò xo bị biến dạng một đoạn 6,5 cm rồi buông nhẹ. Lấy g = 10 m/s2. Động năng của vật lúc lò xo bị biến dạng 5 cm là:

A.

8.10–3 J.

B.

24,5.10–3 J.

C.

16,5.10–3 J.

D.

22,5.10–3 J.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

16,5.10–3 J.

- Khi vật ở trạng thái cân bằng:

Fdh = P = mg  Δ =  = 0,03 m = 3 cm.

- Biên độ dao động của vật: A = 6,5 − Δ = 3,5 cm.

- Cơ năng của vật: E = kA2 = .40.3,52.10–4 = 24,5.10–3 J.

- Khi lò xo bị biến dạng 5 cm thì vật ở li độ x = 5 – Δ = 2 cm.

- Thế năng của con lắc ở vị trí li độ x = 2 cm là: E = kx2 = .40.22.10–4 = 8.10–3 J.

- Động năng của vật dao động tại vị trí li độ x = 2 cm là:

Wđ= E − Wt = 24,5.10-3J − 8.10–3J = 16,5.10–3 J.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.