Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 (N/m) và viên bi có khối lượng 0,2 (kg) dao động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 (cm/s) và 2 (m/s2). Biên độ dao động của viên bi là:

A.

4 (cm).

B.

16 (cm).

C.

10 (cm).

D.

4 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

4 (cm).

Ta có:

  • Tần số góc:  = 10 (rad/s).
  • Li độ tại thời điểm t: a = −ω2
  • Biên độ dao động:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.