Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khối lượng m. Chu kì dao động của vật được xác định bởi biểu thức

A. $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}$
B. $2\pi \sqrt{\frac{k}{m}}$
C. $2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$
D. $\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{k}{m}}$
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...