Một con lắc lò xo gồm một quả nặng có khối lượng m=0,2 kg, độ cứng k=20 N/m. Từ vị trí cân bằng  người ta kéo quả cầu theo phương thẳng đứng 1 đoạn bằng 2cm rồi buông nhẹ. Lập phương trình dao động nếu chọn gốc thời gian là tại thời điểm buông tay.

A.

x(t) = 2sin(10t +) (cm).

B.

x(t)    = sin(10t +) (cm).

C.

x(t) = 2sin(10πt +) (cm).

D.

x(t) = sin(10πt + ) (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A=2cm

T =  = 0,2π(s)

Tại thời điểm t=0 là thời điểm buông vật  khi đó Acosφ=A suy ra φ = 0

Phương trình dao động x = 2cos(10t) = 2sin(10t +) (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.