Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng 2k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là ?

A.

 img1.         

B.

img1.        

C.

 img1.        

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Tần số góc của con lắc img1.  

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.