Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là:

A.

 img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Tần số góc dao động điều hòa của con lắc lò xo img1 

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.