Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ có khối lượng m = 0,1 (kg) gắn với lò xo có độ cứng k dao động điều hoà trên mặt phẳng nằm ngang theo phương trình: x(t) = Acos(ωt + ). Tại thời điểm t1 có: x1 = 1 (cm); v1 = –10 (cm/s). Tại thời điểm t2 có: x2 = – (cm); v2 = –10 (cm/s).

Phương trình toạ độ của con lắc là:

A.

x(t) = 2cos(10t + ) (cm).

B.

x(t) = cos(10t + ) (cm).

C.

x(t) = 2cos(10πt + ) (cm).

D.

x(t) = cos(10πt + ) (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

x(t) = 2cos(10t + ) (cm).

A2=x12+v12ω2=x22+v22ω2ω2=v22-v12x12-x22=102ω= 10rad/sA=2cm

 x(t) = 2cos(10t + ) (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.