Một con lắc lò xo gồm: vật m và lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động với chu kì 2 s. Tính khối lượng m của vật dao động. Lấy img1.

A.

 0,2 kg.

B.

2 kg.

C.

 0,05 kg.

D.

 0,5 kg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+ Khối lượng của vật nặng: img1kg.  

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...