Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là

A.

F=kx.

B.

F=-kx.

C.

$F=\frac{1}{2}kx^{2}$.

D.

$F=-\frac{1}{2}kx$.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:- Lực kéo về (hay lực hồi phục): F = -kx.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.