Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc rơi tự do là g. Khi viên bi ở vị trí cân bằng, lò xo dãn một đoạn Δℓ . Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc này là

A.

$2\pi \sqrt {\frac{g}{{\Delta \ell }}} $.

B.

$2\pi \sqrt {\frac{{\Delta \ell }}{g}} $.

C.

$\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{m}{k}} $.

D.

$\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{k}{m}} $.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Ta có: $k = \frac{{mg}}{{\Delta \ell }}$, thay vào biểu thức: $T = 2\pi \sqrt {\frac{m}{k}} = > T = 2\pi \sqrt {\frac{{\Delta \ell }}{g}} $.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...