Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một vật có khối lượng m = 250 g và một lò xo nhẹ có k = 100 N/m. Từ vị trí cân bằng, kéo vật xuống dưới một đoạn sao cho là xo dãn 7,5 cm và thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc của vật tại vị trí lò xo không bị biến dạng là:

A.

±86,6 cm/s.

B.

±76,6 cm/s.

C.

–78,6 cm/s.

D.

66,6 cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

±86,6 cm/s.

Chọn trục toạ độ có chiều dương hướng lên, gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc thả vật.

- Tần số góc của vật là ω =  =  = 20 (rad/s).

- Khi lò xo ở vị trí cân bằng: Fdh = P  kΔ = mg  Δ =   = 0,025m = 2,5cm.

Khi ở vị trí cân bằng lò xo dãn 2,5 cm.

-  Từ vị trí cân bằng, kéo vật xuống dưới một đoạn sao cho lò xo dãn 7,5 cm tức là vật ở li độ x = 5 cm  A = .

- Tại vị trí lò xo không bị biến dạng, vật có li độ x = 2,5 cm.

Áp dụng công thức x2  v = ±ω = ±86,6 cm/s.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.