Một con lắc đơn treo hòn bi kim loại khối lượng m = 0,01kg mang điện tích q = 2.10-7 C. Đặt con lắc trong điện trường đều      img2 có phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Chu kỳ con lắc khi E = 0 là T = 2s. Tìm chu kỳ dao động khi E = 104 V/m. Cho g = 10m/s2.  

A.

1,98s.

B.

0,99s.

C.

2,02s.

D.

1,01s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

HD’ Vì q>0 vàimg2có phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Nên ta có img2 Ta có img3.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...