Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có img1. Vật đang cân bằng thì lò xo giãn 5cm. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng 1cm rồi truyền cho nó một vận tốc ban đầu v0 hướng thẳng lên thì vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại img2. Vận tốc v0 có độ lớn là:         

A.

40cm/s.

B.

30cm/s.

C.

20cm/s.

D.

15cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: img1. img2 .

Từ đó: img3.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...