Một cửa hàng bán bưởi Đoan Hùng của Phú Thọ với giá bán mỗi quả là img1 đồng. Với giá bán này thì cửa hàng chỉ bán được khoảng img2 quả bưởi. Cửa hàng này dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm mỗi quả img3 đồng thì số bưởi bán được tăng thêm là img4 quả. Xác định giá bán để cửa hàng đó thu được lợi nhuận lớn nhất, biết rằng giá nhập về ban đầu mỗi quả là img5 đồng.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Gọi img1 là số lần giảm img2 thì img3 là tổng số tiền giảm. Lúc đó giá bán sẽ là img4, số quả bưởi bán ra là img5 suy ra tổng số tiền bán được cả vốn lẫn lãi là img6; số tiền vốn nhập ban đầu là img7. Ta có lợi nhuận thu được là img8. Ta tìm img9 để img10 lớn nhất: img11 img12img13. Để img14 lớn nhất khi img15 lớn nhất; img16 lớn nhất bằng img17 khi img18. img19. Do đó giảm số tiền một quả bưởi là img20, tức giá bán ra một quả là img21thì lợi nhuận thu được cao nhất.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.