Một cửa hàng bán thực phẩm sau khi bán hết hàng đã thu về số tiền là $2\,420\,000$ đồng. Tính ra được lãi 21% so với vốn đã bỏ ra. Tiền vốn mà cửa hàng đó đã bỏ ra là:

A.

2 000 000 đồng

B.

2 100 000 đồng

C.

2 010 000 đồng

D.

2 110 000 đồng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Tỉ số phần trăm của tiền bán và tiền vốn là: 100% + 21% = 121% Tiền vốn mà cửa hàng đã bỏ ra là: 2 420 000 : 121% = 2 000 000 (đồng) Đáp số: 2 000 000 đồng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 5 - Số thập phân. Các phép tính với số thập phân - Đề số 62

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.