Một cuộn dây có N = 600 vòng, diện tích mỗi vòng S = 40 cm2. Hai đầu cuộn dây được nối với một điện kế. Cuộn dây được đặt trong một từ trường đều có đường cảm ứng từ song song với trục cuộn dây và cường độ của  biến đổi đều từ giá trị ban đầu B0 = 0 đến B = 4.10-2 T trong khoảng thời gian Δt = 0,2 s.

Độ biến thiên của từ thông là

A.

ΔΦ = 11,0.10-2Wb.

B.

ΔΦ = 10,8.10-2Wb.

C.

ΔΦ = 9,6.10-2Wb.

D.

ΔΦ = 8,0.10-2Wb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ΔΦ = 9,6.10-2Wb.

Độ biến thiên của từ thông:

ΔΦ = Φ2 - Φ1 = Φ2

(vì lúc đầu cảm ứng từ bằng 0)

Vì các đường cảm ứng từ song song với trục cuộn dây nên α = 0:

  ΔΦ - Φ2= NBScosa = NBS

Thay giá trị bằng số:

ΔΦ = 600 . 4.10-2 . 40 . 10-4 = 9,6 . 10-2 Wb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...