Một cuộn dây điện trở thuần img1 và độ tự cảm img2 mắc nối tiếp với đoạn mạch X rồi mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng img3, tần số 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 0,3 A và dòng điện chậm pha img4 so với điện áp hai đầu mạch. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là ?

A.

img1 W.

B.

img1 W.

C.

img1 W.

D.

img1 W.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Theo công thức tính độ lệch pha thì img1 rad

img2 . Suy ra img3 vuông góc với img4 . Do vậy ta có img5 img6

Công suất của đoạn mạch X: img7 W

3 

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...