Một cuộn dây tròn bán kính R, gồm n = 50 vòng dây quấn nối tiếp cách điện nhau, đặt trong không khí. Dòng điện qua dây có cường độ I = 2 (A) gây nên cảm ứng từ ở tâm vòng dây có cường độ B = 6,28.10−4 (T). Bán kính R của vòng dây là

A.

R = 12 (cm).

B.

R = 10 (cm).

C.

R = 9 (cm).

D.

R = 8 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

R = 10 (cm).

Cảm ứng từ tại tâm của n vòng dây:

        B = n x 2π x 10−7 x IR R = n x 2π x 10−7 x .

Thay giá trị bằng số:

        R = 50 x 2π x 10−7 x = 100 x 103 (m) = 10 (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.