Một đàn ghita có phần dây dao động l0 = 38cm, căng giữa hai giá A và B như hình vẽ. Đầu cán đàn có các khắc lồi C, D, E, … chia cán thành các ô 1, 2, 3, … Khi gảy đàn mà không ấn ngón tay vào ô nào thì dây đàn dao động và phát ra âm L quãng ba (la3) có tần số là 440 Hz. Ấn vào 1 thì phần dây dao động là CB = l1, ấn vào ô 2 thì phần dây dao động là DB = l2,… biết các âm phát ra cách nhau nửa cung, quãng nửa cung ứng với tỉ số tần số bằng a = img1= 1,05946 hay img2. Khoảng cách AC có giá trị là ?       img3

A.

2,13 cm.

B.

2,05 cm.

C.

2,54 cm.

D.

2,24 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1 .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.