Một dây dẫn dài 0,4m nằm ngang có dòng điện 5A đi qua. Dây dẫn đặt trong từ trường đều 10-3T và chếch xuống một góc 30° với phương ngang. Lực từ tác dụng lên dây là

A.

5,0.10-4N.

B.

8,7.10-4N.

C.

1,0.10-3N.

D.

1,5.10-3N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1,0.10-3N.

Ta có: F = Bilsinα

Từ đó: F = 10-3.5.0,4. = 10-3N.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.