Một điện thoại đang nạp pin, dung lượng pin nạp được tính theo công thức img1 với t là khoảng thời gian tính bằng giờ và img2 là dung lượng nạp tối đa (đầy pin). Hãy tính thời gian nạp pin của điện thoại tính từ lúc cạn hết pin cho đến khi điện thoại đạt được 90% dung lượng pin tối đa ( kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

A.

 img1 giờ.

B.

 img1 giờ.

C.

img1 giơ.

D.

img1 giờ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: - Phương pháp : -cách làm bài toán thực tế của hàm số mũ. - Cách giải: theo đầu bài ta có img1 nên theo công thức ta có: img2 

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...