Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r = 30 (cm), một điện trường có cường độ E = 30000 (V/m). Độ lớn điện tích Q là:

A.

A : Q = 3.10-5 (C).

B.

B : Q = 3.10-6 (C).

C.

C : Q = 3.10-7 (C).

D.

D : Q = 3.10-8 (C).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: áp dụng công thức img1với r = 30 (cm) = 0,3 (m), E = 30000 (V/m). Suy ra độ lớn điện tích Q là Q = 3.10-7 (C).  

 

CHỌN C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.