*Một điện tích Q gây ra điện trường có độ lớn E0 tại điểm cách nó một khoảng r trong chân không.

Vẫn là điện tích Q nhưng nhúng hệ thống vào dầu có ε = 2 và khoảng cách giảm đi một nửa thì cường độ điện trường có độ lớn

A.

.

B.

.

C.

2E0.

D.

4E0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2E0.

E. Khi Q không đổi ε = 2 và r giảm đi phân nửa nên E tăng 2 lần. Vậy E = 2E0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.