Một đoạn cuối pôlipeptit gồm các axit amin sau: ....Val - Trp - Liz - Prô. Số cođon cần cho việc đặt các axit amin vào đoạn pôlipeplit vừa tổng hợp là

A.

4.

B.

5.

C.

6.

D.

8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5.

bộ 3 trên mARN gọi là codon. vì đây là đoạn cuối của chuỗi p.p nên:

Cần 4 cođon mã hóa cho 4 axit amin trên và 1 cođon kết thúc => Tổng cođon cần sử dụng là 5. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.