Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn dây nhỏ AM và MB mắc nối tiếp với nhau. Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C1, Đoạn mạch A B gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C12. Khi đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là U thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là U1, còn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB là U2. Nếu U = U1 + U2 thì hệ thức liên hệ nào sau đây là đúng?  

A.

R1R2C1C2 = 1.

B.

R1C2 = R2C1.        

C.

R1R2 = C1C2.

D.

R1C1= R2C2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có:   img1.        img2 img3  Bình phương 2 vế phương trình và rút gọn ta có:                         img4 img5  img6img7img8img9   
Vậy đáp án đúng là D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...