Một đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C = 2.10-3/(5p) F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. M là điểm nối giữa điện trở và tụ điện, N là điểm nối giữa tụ điện và cuộn cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều uAB = img1cos(100πt) V thì các điện áp uAN và uAB lệch pha nhau 900, các điện áp uMB và uAB lệch pha nhau π/6. Điện trở R bằng: 

A.

25 Ω.

B.

img1 Ω.

C.

img1 Ω.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: img1  điện áp uAN và uAB lệch pha nhau 900,img2  điện áp uMB và uAB lệch pha nhau π/6 => img3 

Từ (1) và (2) => img4   .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...