Một đoạn mạch điện gồm một cuộn dây có điện trở thuần r = 5 (Ω) và độ tự cảm L = 10-2 (H) mắc nối tiếp với điện trở R = 20 (Ω). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều: u =100sin(100πt) (V). Cường độ dòng điện qua mạch là:

A.

I = 2,2 (A).

B.

I = 1,2 (A).

C.

I = 20 (A).

D.

I = 2 (A).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

I = 2 (A).

I = với ZL = 100π..10-2 = 25 (Ω) và R + r = 25 (Ω)

I = = 2 (A).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.