Một đoạn mạch điện xoay chiều như hình bên. Hộp đen X1, X2 gồm một linh kiện trong số các linh kiện R, L, C. Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu A và B thì điện áp hai đầu hộp đen X1 lệch pha so với điện áp hai đầu hộp đen X2 một góc φ = . Khi đặt điện áp một chiều vào hai đầu A và B thì ampe kế chỉ số không. Hộp X1 và X2 chứa các phần tử lần lượt là:

A.

R và R.

B.

R và C.

C.

L và C.

D.

L và R.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

R và C.

- Vì độ lệch pha của điện áp trên hai đầu hai hộp đen à φ =  nên chỉ có hai trường hợp sau: hộp 1 chứa R, hộp 2 chứa C hoặc hộp 1 chứa R, hộp 2 chứa L.

- Mặt khác, theo đầu bài thì đoạn mạch không cho đòng điện một chiều chạy qua nên trong mạch phải chứa phần tử C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...