Một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C biến thiên, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Mắc vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều img1. Điều chỉnh điện dung để điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại UCmax. Khi đó:         

A.

vectơ img1 vuông góc với vectơ img2.                

B.

vectơ img1 vuông góc với vectơ img2.

C.

vectơ img1 vuông góc với vectơ img2.        

D.

vectơ img1 vuông góc với vectơ img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là B. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.