Một đội gồm img1 nam và img2 nữ. Lập một nhóm gồm img3 người hát tốp ca. Tính xác suất để trong bốn người được chọn có ít nhất ba nữ.  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Không gian mẫu img1 (cách chọn). Gọi img2 là biến cố “Bốn người được chọn có ít nhất ba nữ”. Ta có img3 (cách chọn). Suy ra img4.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...