Một đơn vị bộ đội chuẩn bị lương thực đủ cho 100 người ăn trong 20 ngày. Nhưng sau 8 ngày đơn vị nhận thêm 20 người. Hỏi số lương thực còn lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn mỗi người là như nhau)

A.

10 ngày

B.

11 ngày

C.

12 ngày

D.

13 ngày

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Khi đơn vị nhận thêm người, lương thực còn lại đủ cho 100 người ăn trong số ngày là: 20 – 8 = 12 (ngày) Số gạo còn lại đủ cho 1 người ăn trong số ngày là: $12 \times 100 = 1200$ (ngày) Sau khi nhận thêm, đơn vị có số người là: 100 + 20 = 120 (người) Lương thực còn lại đủ cho 120 người ăn trong số ngày là: 1200 : 120 = 10 (ngày) Đáp số: 10 ngày.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...