Một động cơ hoạt động giữa nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh là 2000 (K) và 800 (K). Hiệu suất là 40%.

Chọn câu đúng?

A.

Đây là hiệu suất cực đại của động cơ.

B.

Về lí thuyết động cơ có thể đạt hiệu suất cực đại là 60%.

C.

Về lí thuyết động cơ có thể đạt hiệu suất cực đại là 70%.

D.

Về lí thuyết động cơ có thể đạt hiệu suất cực đại là 100%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Về lí thuyết động cơ có thể đạt hiệu suất cực đại là 60%.

H=2000-8002000=60%

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 6 cơ sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 có lời giải - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.