Một động cơ không đồng bộ ba pha có các cuộn dây mắc theo kiểu hình sao vào mạng điện xoay chiều ba pha có điện áp dây 380 V. Động cơ có công suất 5 kW và hệ số công suất 0,8. Cường độ dòng điện chạy qua động cơ là:

A.

7,5 A.

B.

8,5 A.

C.

9,5 A.

D.

10,5 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

9,5 A.

Các cuộn dây được mắc theo kiểu hình sao nên điện áp đặt vào mỗi pha của động cơ bằng điện áp pha của mạng điện ba pha Up = 220 V. Công suất của động cơ bằng tổng công suất trên ba pha của động cơ:

P = UpIcosφ I = ≈ 9,5 A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.