Một dòng điện chạy trong một đoạn mạch có cường độ img1. Đại lượng f gọi là ?

A.

Tần số của dòng điện.

B.

Tần số góc của dòng điện.

C.

Chu kì của dòng điện.

D.

Pha ban đầu của dòng điện.        

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: f được gọi là tần số của dòng điện.

Chọn đáp án A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.