Một dòng điện giảm từ 16 (A) xuống 0 trong thời gian 0,01 (s). Suất điện động cảm ứng trung bình trong thời gian đó là 64 (V). Độ tự cảm của mạch điện là:

A.

L = 0,032 H.

B.

L = 0,040 H.

C.

L = 0,25 H.

D.

L = 4,0 H.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

L = 0,040 H.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...