Một dòng điện xoay chiều có biên độ là 2 A và một dòng điện không đổi có cường độ I chạy qua các điện trở giống nhau trong cùng một khoảng thời gian dài làm nhiệt tỏa ra như nhau. Giá trị của I là:

A.

2 A.

B.

4 A.

C.

2 A.

D.

A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.