Một dòng điện xoay chiều có biểu thức cường độ dòng điện img1 (A). Pha của dòng điện ở thời điểm t là:

A.

img1.

B.

0.

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Pha của dao động là cả biểu thức trong cos  

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.