Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở R = 25 Ω trong thời gian t = 120 s thì nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là Q = 6000 J. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là:

A.

3 A.

B.

2 A.

C.

img1 A

D.

img1A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nhiệt lượng tảo ra trên điện trở img1 

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.