Một đồng hồ quả lắc khi đưa lên mặt trăng mà vẫn giữ nguyên chiều dài thanh treo quả lắc như ở mặt đất thì:

A.

Chu kỳ dao động lớn hơn nên đồng hồ chạy chậm hơn.

B.

Chu kỳ dao động bé hơn nên đồng hồ chạy chậm hơn.

C.

Chu kỳ dao động bé hơn nên đồng hồ chạy nhanh hơn.

D.

Chu kỳ dao động lớn hơn nên đồng hồ chạy nhanh hơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chu kỳ dao động lớn hơn nên đồng hồ chạy chậm hơn.

Một đồng hồ quả lắc khi đưa lên mặt trăng mà vẫn giữ nguyên chiều dài thanh treo quả lắc như ở mặt đất thì chu kỳ dao động lớn hơn (do gia tốc trọng trường giảm) nên đồng hồ chạy chậm hơn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.