* Một dòng sông rộng 60 (m), nước chảy với vận tốc 1 (m/s) đối với bờ. Một chiếc thuyền đi trên sông với vận tốc 3 (m/s).

Vận tốc của thuyền đối với bờ khi ngược dòng là

A.

4 (m/s).

B.

2 (m/s).

C.

D.

Không có giá trị nào đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2 (m/s).

Gọi Vnb là vận tốc nước đối với bờ.

     Vtb là vận tốc thuyền đối với bờ.

     Vtn là vận tốc thuyền đối với nước.

Khi ngược dòng: Vtn ↑↓ Vnb

nên Vtb = Vtn− Vnb = 2 (m/s).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.