Một đột biến điểm ở một gen nằm trong ti thể gây nên chứng động kinh ở người. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh trên?

A.Bệnh này chỉ gặp ở nữ giới mà không gặp ở nam giới
B.Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả các con trai của họ đều bị bệnh
C.Nếu mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh thì các con của họ đều bị bệnh.
D.Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả các con gái của họ đều bị bệnh
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích: Bệnh do gen trên ti thể gây nên sẽ di truyền theo dòng mẹ   Tức là chỉ cần mẹ bị bệnh thì tất cả các con se đều bị bệnh Phát biểu đúng là C  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.