Một dung dịch chứa x mol KAlO2 tác dụng với dung dịch chứa y mol HCl. Điều kiện để sau phản ứng thu được lượng kết tủa lớn nhất là:

A.

x > y.

B.

 y > x.

C.

x = y.

D.

x < 2y.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

x = y.

Ban đầu sẽ tạo thành kết tủa 2kAlO2  +2 HCl + 2H2O →   2kCl + 2Al(OH)3

sau đó nếu dư HCl kết tủa sẽ bị hòa tan Al(OH)3 +3 HCl → AlCl3+3 H2O

vậy để lượng kết tủa là lớn nhất thì số mol KalO2 vừa đúng bằng số mol HCl

hay x=y.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...