Một dung dịch có các tính chất:

- Hòa tan Cu(OH)2 cho phức đồng màu xanh lam

-Bị thủy phân khi có mặt xúc tác axit hoặc enzim.

- Không khử đươc dung dịch AgNO3/NH3 và Cu(HO)2 khi đun nóng.

Dung dịch đó là:         

A.

A: Mantozo

B.

B: Fructozo

C.

C: Saccarozo

D.

D: Glucozo  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Fructozo là glucozo không có phản ứng thủy phân Mantozo khử được AgNO3/NH3 và Cu(OH)2 khi đun nóng 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...