Một đường thẳng cắt đồ thị hàm số img1 tại 4 điểm phân biệt có hoành độ là img2. Tính img3.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Giả sử img1 xét pt hoành độ giao điểm img2 theo giả thiết (1) có nghiệm img3 ta được img4. Khi đó: img5  img6. Do đó img7

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.