Một electron bắt đầu chuyển động dọc theo đường sức của điện trường giữa hai bản tụ của một tụ điện phẳng. Hai bản tụ cách nhau một khoảng d = 2 cm và giữa chúng có một hiệu điện thế U = 120 V. Electron sẽ có vận tốc là bao nhiêu khi dịch chuyển được một quãng đường 3 cm.

A.

6.106 m/s.

B.

8.106 m/s.

C.

7,9.106 m/s.

D.

9.106 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Áp dụng định lý động năng img1 + Mặc khác img2m/s  

 

CHỌN C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.