Một êletron di chuyển được một đoạn đường 1cm, dọc theo đường sức, dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000V/m. Công của lực điện có giá trị

A.

-1,6.10-18J

B.

+1,6.10-16J

C.

+1,6.10-18J

D.

-1,6.10-16J

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

-1,6.10-18J

Công của lực điện A = -qEd = -1,6.10-19.1000.10-2 = -1,6.10-18J

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.